18 december 2012

Godsmagasinet på sin rätta plats

Här ser vi godsmagasinet på sin rätta plats vid stationsområdet i Mönsterås. Mönsterås kommun lät tidigare i år riva det kulturellt värdefulla magasinet som förmodligen byggdes mellan 1905 och 1915 och som minde om en tid då Mönsterås försökte nyttja järnvägen för sin utveckling. 1995 flyttades magasinet några hundra meter från sin ursprungliga plats. Godsmagasinets symboliska betydelse från denna tid kan inte nog understrykas och det hade varit ett fantastiskt pedagogiskt hjälpmedel när man vill berätta Mönsterås historia under 1900-talets första decennier. Nu blir det lite svårare att berätta områdets historia för min dotter och hennes kamrater. Frågan är hur länge stationshuset får stå kvar. Tack till Mats Granström för bilden.

Inga kommentarer: