9 februari 2013

Kommunen diarieförde inte kritiskt brev till kommunalrådet

Kritiskt brev till kommunalrådet diariefördes inte
Det brukar ju sägas att det aldrig sker några skandaler i Mönsterås. Men nu har Barometern/OT gjort ett riktigt bra jobb och faktiskt avslöjat en skandal i ordets rätta bemärkelse. Även Östran skriver om händelsen.

Tidningen har spårat ett kritiskt brev och mejl riktat till kommunalrådet Roland Åkesson som kommunen inte hade diariefört utan smusslat undan. Det mycket kritiska brevet skrevs av mannen som vill bygga en häxpark - Ton Theunis. I brevet riktas hård kritik mot kommunalrådet för att han offentligt gått ut och sagt att han inte längre tror på Häxparksprojektet.

Dåliga ursäkter
Kommunens ursäkter för att inte diarieföra är sällsynt tanklösa. Birgitha Lindgren  på kansliet säger att hon inte har sett brevet och att man inte diarieför inkommande post som inte är kopplat till ett ärende – ett förfarande som helt sågas av den expert som tidningen kontaktat. Birgitha Lindgren är ingen novis utan har varit med länge och kan säkert kommunallagens lämpliga tillämpning utantill. Givetvis vet hon att det är brukligt att diarieföra inkommande post riktad till kommunalrådet. Ursäkten håller inte. Frågan är varför hon inte sett brevet och vem som borde ha diariefört det i första skedet. Om både pappersbrevet och mejlet gick direkt till kommunalrådet så borde det väl rimligtvis vara kommunalrådet som vidarebefordrar brevet för diarieföring. Det här måste man gå till botten med. Om det visar sig att brevet respektive mejlet gått direkt till kommunalrådet, utan att han skickat det vidare för diarieföring, så är det mycket allvarligt. Brevet har uppenbarligen vidarebefordrats  för kännedom till Thomas Svensson som är VD för Mönsterås Utveckligns AB (MUAB), men inte heller där har det diarieförts. Men rimligtvis är det den första instansen som nås av brevet som också har ansvar för att det diarieförs. Vem vidarebefordrade brevet till Thomas Svensson?
Andra i kommunhuset verkade mena att det räknades som arbetsmaterial. Det är om möjligt en än sämre ursäkt, eftersom brevet var riktat till Roland Åkesson i egenskap av kommunalråd.
Kommunallagen säger att alla kommunala handlingar skall hållas ordnade så att de är sökbara, vilket i praktiken innebär diarieföring. Kommunen har inte behandlat brevet så att det är sökbart, och därmed inte följt kommunallagens krav. Den normala ordningen är som följer:

Inkommen handling, som posten kallas i lagtexten, kan komma från myndigheter, medborgare eller andra kommunala nämnder. Handlingar som kommer in via fax eller e-post behandlas på samma sätt som brevpost. All post behandlas lika, oavsett hur den kommer till kommunen. När post kommer in till kommunen ankomststämplas det med dagens datum och diarieförs. Diarienumret syftar till att man lättare skall kunna underlätta sökningen av ärendet samt att man enligt arkivlagen är skyldig att upprätthålla en god ordning av kommunala dokument. Varje händelse registreras i diariet under ärendets gång, det kan vara remisser, inkomna yttranden, beslut, expediering av beslut, arkivläggning eller återremiss. Kommunens handlingar är allmänna. Det innebär att alla har rätt att se de handlingar som kommit in till kommunen. Undantaget är de få handlingar som är sekretessbelagda.

Kommunen mörkar och ansvar måste utkrävas
Kommunen fortsätter således traditionen från Viktor Lunds 60-tal att inte diarieföra känslig inkommande post. Jag har under fem års tid försökt att beskriva hur kommunen mörkar känslig information och bara visar fram det som gynnar självbilden; hur tystnadens kultur genomsyrar all verksamhet. Och det är i det sammanhanget som det här icke diarieförda brevet skall ses. Att smussla undan offentliga handlingar bara för att den är kritisk mot kommunalrådet är inget annat än maktmissbruk på värsta nivån. Här måste ansvar utkrävas. Det här kan man inte bara släppa och låta glida in i glömskan.

Just nu i skrivande stund får jag veta att det ska finnas fler brev från medborgare som inte har diarieförts. Jag återkommer när jag vet mer. För egen del tror jag att jag har sparat all korrespondens med kommunen från de senaste åren. Det handlar om kanske tio mejl till ett par förvaltningar. Ska följa upp och se om mina mejl har diarieförts.

Avslutningsvis
Avslutningsvis några ord om huruvida det var bra att kommunalrådet gick ut och sa att han inte längre tror på Häxparkens finansiering. I sak har kommunalrådet säkert rätt. Mönsteråsbloggen har hela tiden varit tydlig med att Häxparken känns orealistisk. Problemet är att kommunalrådet och kommunen först gav sitt stöd. Kommunalrådets offentliga kovändning kan knappast tolkas på annat sätt än att kommunalrådet i god tid före nästa val vill distansera sig från projektet, så att det inte blir en belastning i valrörelsen. Ingen vill bli förknippad med ett misslyckande. Jag har full förståelse för om häxparkmannen upplever det som en dolkstöt i ryggen. Men det är en helt annan fråga som får behandlas för sig.

Det är således inte brevets kritiska innehåll som är den stora skandalen, även om kommunalrådet genom sitt offentliga avståndstagande från häxparken inte har skött det särskilt snyggt. Att först stötta och sedan utan förvarning ta avstånd offentligt - nej så gör man helt enkelt inte. Man må tycka vad man vill om häxprojektet, men man får ha förståelse för att Theunis blir förbenad. Ändå är det smusslandet med brevet som är den stora skandalen. Att inte diarieföra post med kritiskt innehåll mot kommunalrådet är mycket allvarligt och vittnar om ett stort demokratiskt problem i Mönsterås.

 

3 kommentarer:

Anonym sa...

Mycket bra jobbat!
Jag med flera kommer med stor spänning följa utvecklingen av det här.
Med stor sannolikhet är detta beteende redan satt i system och tillämpas så fort något obekvämt kommer innanför kommunens väggar.

Anonym sa...

Suverän bra jobbat! Ska bli mkt intr att följa utvecklingen.

Anonym sa...

Detta kanske bara är toppen av isberget... Vem vet? Helt klart värt att jobba vidare med. You go!