24 mars 2013

Mönsterås då och nu III

Vy från Torget - överst kring sekelskiftet 1900. För 100 år sedan var Torget ännu en plats för hantverkare och deras små "butiker". På 1500-, 1600- och 1700-talet bodde hantverkarna huvudsakligen utmed nuvarande Storgatan, men på 1800-talet blir det societetens (köpmännens) gata, varvid hantverkarna trängs bort mot Kaninbacken väster om Torget. Under 1900-talets gång försvinner hantverkarna pö om pö även från Torget.

Inga kommentarer: