11 mars 2013

Sista föreläsningen om Mönsterås historia

Avslutar föreläsningssvit
Tisdagen den 19 mars klockan 18.30 i Häradssalongen vid Mönsterås Hembygdsgård avslutar jag min föreläsningssvit om Mönsterås köpings historia som jag påbörjade förra våren med ett sista föredrag. Föreläsningen är helt fristående och man behöver inte ha hört de andra för att hänga med.
Upplägget den 19 mars blir som följer.

I - Jag börjar med ett föredrag inklusive bilder (ca 50) om Mönsterås utsträckning och bebyggelse från medeltid fram till idag. Vi ska också titta lite på vilka människor som bodde på Köpingen och hur den sociala sammansättningen förändrades över tid. Vi får också en inblick i vilka konflikter och problem invånarna hade.  Jag kommer också att välja ut vissa tidstypiska hus och berätta om dem. Vi ska också titta på förändringar i hamnområdet och vid Elgerumsviken. Några av de frågor som besvaras är: Varför blev just Mönsterås en centralort? Hur förändrades bebyggelsen och befolkningens sammansättning över tid? Var låg marknadsbodarna respektive bostadshusen? Vart tog marknadsbodarna vägen? Vilka geografiska gränser hade Mönsterås köping och hur förändrades de över tid? När blev Kuggås och delar av Åsevad, Mölstad och Älgerum införlivade med Mönsterås köping? Finns det några hus bevarade från olika århundraden? Hur förändrades köpingens relation till Kalmar över tid?
II - Därefter följer en andra del där jag visar fler gamla Mönsteråsbilder som jämförs med nytagna bilder tagna från samma plats. Genom att visa de gamla bilderna samtidigt som de nytagna kan man se intressanta skillnader och likheter. Ca 40 vyer tänkte jag att vi skulle hinna med här. Det är ett pedagogiskt grepp jag tycker är givande och jag tror det kommer att bli mycket trevligt.

Arrangörer för denna kulturafton är Stranda Hembygdsförening och Studieförbundet Vuxenskolan. Inträde: 30 kr.

Inga kommentarer: