9 april 2013

Mönsterås då och nu - V

Kaninbacken väster om Torget som i äldre tider tillhörde Åsevads by och som på riktigt gamla kartor kallas för oduglig backe. Med tiden bebyggs området och bebos länge av i första hand hantverkare och arbetare. På 1980-talet river man eller renoverar många av de gamla husen och området förlorar sin karaktär av arbetarkvarter. Ovan ser vi ett foto från 1925 (Ivar Modeer) och ett från 2013.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Varför heter den kaninbacken?

Jonny sa...

Tack för fråga. Det finns lite olika teorier. Jag vet inte om någon kan stämma.
1. En del av området har eventuellt använts som begravningsplats, vilket då skulle ha gett namnet "Kraniebacken", vilket sedan omvandlats till Kaninbacken.
2. Det finns också en teori att en kaniker skall ha bott på området, vilket skulle ha gett namnet Kanikerbacken, som sedan omvandlats till Kaninbacken.
3. Den enklaste förklaringen är att det helt enkelt syftar på kaniner.

Eje sa...

När man ser den här vyn så kommer jag tänka på hur de ser ut i marken eftersom jag har sysslat och sysslar med geologi. Hela Torget med Storgatan ligger på en ås av isälvsmaterial bildat för ca 14000 år sedan när inlandsisen drog sig tillbaka. När den nya bebyggelsen kom till på backens västra sida fanns en stor mängd knytnävstora stenar som gjorde marken instabil. Det märkligaste är ändå när ICA byggdes i en schakt längst in mot åsen upptäkte jag lila lager i gruset som sedan visade sig vara avsättningar av blåmusslor. Detta några meter över sjönivån och markerar gamla strandlinjer när Östersjön låg högre. Även SGU har noterat detta som unik upptäkt för Kalmar län.