29 maj 2013

Mönsteråsbor på Storgatan och Sjögatan fick utsikten störd - nu är träden på Sjögatan borta

Nu är två vackra friska träd vid Sjögatan borta. Bakgrunden är, enligt mina källor, att en Mönsteråsperson på Storgatan har beklagat sig över att utsikten blev förstörd. Det föreligger också ett medborgarförslag från någon på Sjögatan, som tagits upp i Kommunstyrelsen. Men Kommunstyrelsen bygger sitt beslut på utlåtande från Tekniska förvaltningen, och då vill man ju veta tjänstemannens relation till den som ställde medborgarförslaget och privatpersonen på Storgatan. De exakta turerna hur personerna har lyckats få igenom sin vilja hos kommunen är mig obekant, men jag kommer att begära in de formella besluten från kommunen, för att se att man har följt den ordning som gäller vid trädfällning. Det kan vara så att man har lov att fälla träd utan att gå via byggnadsnämnden eller fullmäktige, och då är det ju upplagt för tveksamma subjektiva beslut. Här har ju helt uppenbart egenintresset fått gå före allmänintresset. Det måste ju betyda att det nu är fritt fram för alla på Storgatan, Sjögatan eller annan valfri gata, som anser att träd skymmer utsikten att få dem borttagna.

OBS att jag inte pekar ut några personer vid namn. Det finns ett antal att välja på som bor vid de aktuella gatorna. Men jag har givetvis rätt att granska vem och vad jag vill och förmedla vilken version jag vill. Jag tar inte hänsyn till person och struntar fullständigt i vad folk tycker om det. Uppenbart är i alla fall att medborgarförslaget gått hand i hand med andra personliga intressen som inte vill framträda i ljuset. Jag har ingen som helst anledning att tro att mina källor ljuger. Tvärtom har de god inblick i verksamhetens alla informella kanaler. 
Igår var det så här vackert.
 

2 kommentarer:

Anonym sa...

För jäkligt att hon kunde få sin vilja igenom..snart finns det inte ett träd kvar längst sjögatan när fler boende på sjögatan/storgatan vill han ner träd för att dom ska kunna se sjön !!

Jonny sa...

Jag fick en fråga om vem personen som ville få bort träden är. Då är vi inne på en pressetisk fråga. Jag förmodar att namnet är offentligt, så jag skulle kunna publicera det. Men det föreligger både ett medborgarförslag från en privatperson och muntliga åsikter från en privatperson. Givetvis så ljuger inte de personer jag pratat med, men det är alltid svårt att föra informella påtryckningar i bevis.