4 juni 2013

Sunda Högsby och politiken

Läste i lokalblaskan att man träter om budgeten i Högsby. Eller träter och träter...så fort man är oenig så heter det ju att man träter i Sverige...de är oeniga. Utmärkt! Det är så det ska vara i en demokrati. Oenighet och olika åsikter är kännetecknande för en livskraftig och sund demokrati. I Mönsterås fungerar det annorlunda. Här pratar politikerna ihop sig innan budgeten läggs och visar sedan enighet utåt. Det betyder förstås att Socialdemokraterna får ett pedagogiskt problem. Därför sätter man ibland ut en annons för att visa vilket inflytande man lyckades få i budgeten. Men sund demokrati är det inte. Bättre att låta Alliansen ta ansvar för budgeten och så står S för en egen som också visar på den alternativa framtid för kommunen som man vill ha mandat för i nästa val.

Mina senaste politiska inlägg kan tolkas som att jag står till vänster. Människor vill ju så gärna sätta etiketter och placera en i sitt eget fack. Men jag säger som jag alltid har sagt. Jag är huvudsakligen till vänster i sociala frågor. Jag är liberal i frågor som rör demokrati, yttrandefrihet och småföretagande. Jag är konservativ i många värdefrågor (familjen, bevarande av äldre miljöer etc). Kanske borde alla som har den inriktningen bilda ett nytt parti.

Inga kommentarer: