30 juli 2013

Allén vid Kråkerum

Den gamla allén vid Kråkerum är så vacker. Drygt 200 år gammal borde den vara.

På den här kartan från 1757 kan man se att allén fanns på planeringsstadiet och kallas för "projecterad gata" (se rak linje i kartans mitt). På en karta från 1777 finns dock inte någon allé utmärkt, så det kan ha dröjt innan man drog den nya vägen. Före den raka vägens tillkomst vek vägen av åt vänster strax efter den plats där Västra Kråkerum ligger idag och gick i en båge förbi ett torp.

1 kommentar:

Anonym sa...

Min farfar berättade om att ägaren till Västra Kråkerum lät arbetslösa i Mönsterås bygga stenmurarna i allén under nödåren. Jag vet inte om det innebär första världskriget. Han gjorde detta i första hand som en hjälpinsats till de människor som hade det besvärligt. Ägaren gick senare i konkurs mycket beroende på kostnaderna för bygget. Det var länge sedan jag hörde historien men jag tror att jag i huvudsak minns rätt.

Anders