27 september 2013

Ny lokalhistorisk tidskrift 2014

Ny lokalhistorisk tidskrift  
Det har blivit dags att lansera en idé jag burit på länge. Nästa år kommer jag att starta upp en ny lokalhistorisk tidskrift som kommer att ges ut tre gånger per år med ca 25-30 sidor per nummer. Kanske, kanske kommer första numret redan före jul i år. Tidskriften ska inte konkurrera, utan komplettera och därmed ge redan befintliga kulturinstitutioner en hjälpande hand framåt. Men jag känner att jag inte kan sitta år ut och år in och vänta på att få hjälpa till med en tidskrift som bara ges ut vartannat år, när de inte vill ha mig med. Det finns så mycket som behöver publiceras. Så då får man göra något själv. Alla som inte tänker i revir blir säkert glada för allt som kan gynna historieintresset.

Täckningsområdet är i första hand Mönsterås gamla socken, men även annat som kan vara relevant för bygden får vara med. I första hand kommer ny forskning att prioriteras, men även en och annan nostalgisk tillbakablick kan man förvänta sig. Men primärt är det nya rön som den ska ta upp. Jag räknar med ca två artiklar med rykande färsk forskning per nummer och så en nostalgiavdelning. Kanske blir det också en ”Bilden berättar”. Syftet är att gynna det lokalhistoriska intresset genom en populärvetenskaplig tidskrift som ges ut regelbundet.

Det är frestande att ge ut tidskriften i pappersformat. Jag har börjat kontakta tryckerier och just nu ligger kostnaden för att trycka 100 ex på ca 1900-3500 kr beroende på vem man frågar. Priset för tidskriften lär som det ser ut nu hamna på ca 20-30 kr. Möjligen kan jag tänka mig att ta en sida för mindre annonser för att sänka priset.

Alternativet är en E-tidskrift. Särskilt om jag bedömer att den kan få större spridning. I så fall trycker jag bara upp ett fåtal ex av varje nummer för arkivering och biblioteket. Men det är ju möjligt att jag kan få 100 prenumeranter och i så fall är det roligt med en ”riktig” tidskrift.

Jag kommer att skriva en del själv, men jag har några andra skribenter på gång.

Just nu försöker jag lära mig ett program där man kan göra tidningsomslaget och inlagan. Det är svårt och jag saknar estetiskt sinnelag. Men det ska väl bli något till slut.


Nej, än är jag inte så kunnig, men snart hoppas jag kunna snickra ihop en fungerande framsida för en tidskrift. Jag försöker lära mig.

1 kommentar:

Eje sa...

Jag tror det är bra om vi får ytterligare en historisk tidskrift med en särskild inriktning på Mönsterås historia och kanske dess omgivning. Bra eftersom den kan ligga på en historisker nivå och innehåll. Artiklarna kan sedan användas på många sätt inte minst i skolan om den lokala historien. Kanske i framtiden kan sammanställas till ett bygdespel efter det har varit längesen Eric Nygrens Munkspel uppfördes.