22 oktober 2013

Memoarerna på gång


Vid sidan av mina ”riktiga” bokprojekt har jag understundom skrivit på mina memoarer. Jo då, man behöver inte vara känd för att skriva memoarer. De kan i bästa fall bli tidsdokument av intresse för fler än de närmaste. Att skriva memoarer har varit ett lättsamt sätt att fördriva tiden när jag har kört fast eller varit för trött för att skriva på de mer krävande böckerna. Och faktum är att memoarerna snart är färdigskrivna. Kanske blir det rent av så att jag ger ut dem först.

Inga kommentarer: