17 oktober 2013

Mönsterås kommun fortsätter sin anti-kulturvärdenlinjeMönsterås Kommun fortsätter att visa förakt för kulturvärden. Nu vill man få bort exempelvis Kuggås som kulturmiljöområde av riksintresse, vilket förstås är kvalificerat vansinne. Enbart Storgatan med omgivning ska förbli av riksintresse då gatnätet är från 1600-talet. Med nuvarande populistiska landshövding så lär man dessutom lyckas. Om de sakkunniga tjänstemännen på Länsstyrelsen skulle ha en avvikande uppfattning, så lär de bli överkörda av den i sammanhanget totalt okunnige landshövdingen (ja, han som tidigare var chef för Apoteket och bjöd studenterna på gratis brännvin för skattepengar). Ja, i mycket verkar nuvarande förslag vara från Länsstyrelsen, men det var säkert Mönsterås kommun som tog initiativ till processen och så har landshövdingen styrt upp det hela så att det blir som kommunen vill. Det är ju numera rena öststatsdemokratin på Länsstyrelsen. Ungefär som i Mönsterås med andra ord. Givetvis kommer man att kunna offra viktiga kulturområden med hänvisning till helheten och utvecklingen, precis som man gjorde på 1950- och 1960-talen. Men då var det i framgångsrus, nu i ett län som halkar efter.

Kommunen vill förstås aldrig mer hamna i den pinsamma situation man hamnade i när man rev mekaniska verkstaden på Kuggås och gick emot alla historiska experter på Länsstyrelsen. Mönsterås Kommun vill ju alltid veta bäst.


Men vem har sagt att bara kulturhistoria från 1600-talet är av riksintresse. Kuggås är i många avseenden ett helt unikt kulturhistoriskt område, med blandningen av gamla småhus, praktvillor och egnahem. Lägg därtill den gamla tändsticksfabriken som är Mönsterås i särklass viktigaste industrihistoriska minne, även om den ändrats en del genom årens lopp.


Det finns säkert vissa områden som inte behöver vara av riksintresse. Men för Kuggås är jag rädd för konsekvenserna. Jag har nämligen länge lurat på en tanke – jag befarar att kommunen vill göra om hela den norra sidan av Kuggås och inom några år riva den gamla tändsticksfabriken. Det skulle ge en del villatomter i fint läge. Låt oss hoppas att jag har fel, men kom ihåg vem som sa det först när det händer. Först Mekan, sedan Tändsticksfabriken. Och inte bara det. Tänk alla vackra små hus och husfasader på Kuggås. Om 10 år är de kanske ett minne blott. Och, Gud förbjude - tänk om KLT lämnar centrala Mönsterås. Då blir de vackra lokstallarna överflödiga och kan rivas för att ge plats åt villor. Kunde man riva dem i Berga så kan man i Mönsterås.

First we take Manhattan, then we take Berlin. På Mönsteråsdialekt blir det: Fösst taur vi O/Uknö, sen Kuggaus. Alternativ översättning: Fösst taur vi Mekan, sen spetan.

Inga kommentarer: