18 oktober 2013

"Nu får du bli bättre på att hålla hastigheten"

Om jag blir stoppad av polisen och har kört för fort, så förväntar jag mig att de säger: "Du har kört för fort. Nu får du bli bättre på att hålla hastigheten". Och så inget mer. Absolut inga böter. Det är ju så man gör när rektorer bryter mot skollagen och inte rapporterar alla kränkningar. Då säger Barn- och utbildningsnämnden: "Nu får ni bli bättre på att rapportera in kränkningar". Men det blir inga konsekvenser i övrigt.

Inga kommentarer: