29 oktober 2013

Snornisse och Nisse i byn


Det är skillnad på Snornisse och Nisse i byn, brukar en god vän till mig ibland säga. Med det vill han ha sagt att om Snornisse och Nisse i byn gör, låt oss säga, samma dumhet, så kommer Nisse i byn mycket lindrigare undan än Snornisse genom sin aktade samhällsposition. Vi kan omvandla principen till en rad områden. Låt mig bara få ge några exempel från egen erfarenhet.

Om en kändis eller högt aktad medborgare visar lite humör så får vi veta att han/hon äntligen har lärt sig att visa känslor och efter 40 år vågar säga ifrån. Om jag någon gång dristar mig att visa humör så får jag veta att jag är folkilsk.

Om en kändis/högt aktad medborgare vågar berätta om övergrepp och mobbning han/hon har varit utsatt för som barn eller vuxen, så är det något modigt. Starkt att våga berätta. Om jag berättar om övergrepp och mobbning så får jag veta att jag hänger ut folk och överdriver.

Om en kändis klagar på något i samhället så skildras han/hon som en positiv opinionsbildare. Om jag kritiserar något så får jag veta att jag är en kverulant.

Om en kändis eller högt aktad medborgare lyfter fram något som den personen är bra på så får vi veta att han/hon vågar trotsa jantelagen. Om jag lyckas med något så får jag veta att jag ska tacka alla föregångare.

Om en kändis/högt aktad medborgare erkänner fel eller misstag så får han/hon veta att han/hon är ödmjuk. Om jag erkänner fel eller misstag så vänds det emot mig och min karaktär.

Om en kändis eller högt aktad medborgare driver en linje så får han/hon veta att hon är engagerad. Om jag driver en linje får jag veta att jag är onyanserad.

Ja, så där skulle jag kunna hålla på i all oändlighet. I mina kommande memoarer så kan man läsa om en hel del sådana händelser i mitt liv.

Inga kommentarer: