27 december 2013

Förbjudet blir tillåtetMönsterås Kommun tillämpar en förunderlig strategi när det gäller de olika förordningar som skall se till att vårt gemensamma kultur- och naturarv förvaltas väl. 

För ni har väl sett hur det fungerar. Det börjar med att kommunen måste ge ett negativt besked av något slag för att kunna följa sina egna förordningar. Det kan handla om en privatperson som inte får bygga om sitt hus av kulturhistoriska skäl, en företagare som får böta för ett svartbygge, en Oknöbo som får böta för fällda tallar eller något liknande. 

Först står kommunen för sina negativa beslut, men så dröjer det inte länge förrän kommunen börjar backa och vill ändra på förordningarna. Plötsligt får företagaren bara böta hälften av det ursprungliga beloppet. Istället för att skärpa reglerna kring trädfällning på Oknö, så vill man plötsligt tillåta fri trädfällning. Dumma gamla regel! Och om det fanns ett område där man av kulturella hänsyn inte fick ändra på husen – ja då ser vi till att det kulturella skyddsvärdet tas bort. Det där är ju inget annat än populism.

Särskilt på Oknö har man ju genom små steg – friköpa tomter, staket och nu trädfällning – låtit omvandla området till vilket villaområde som helst. Skandal. Hoppas människor markerar i nästa val om det nu finns något parti som värnar Oknö som gemensamt friluftsområde. Oknö är ett område där jag faktiskt skulle kunna tänka mig att tillämpa en viss form av mild civil olydnad och strunta i staket under mina promenader - om det blir nödvändigt.

Inga kommentarer: