3 december 2013

Svensk skola rasar mest i ny studie


Idag kom en ny internationell rapport som visar att den svenska skolan rasar mest av alla OECD-länder. Vi blir allt sämre på matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Vi ligger också i botten när det gäller stökighet i klassrummet och sen ankomst.

Det finns förstås mycket man kan säga om orsakerna. 1. Politiskt ansvar måste utkrävas. Björklund har snart haft 8 år på sig att få ordning på den svenska skolan, men det går inte ens åt rätt håll. Varför har han inte ens förstatligat skolan igen efter sossarnas största misstag i modern tid? Kommunaliseringen innebar att skolorna inte får samma resurser över hela landet utan blir utlämnade åt lokala politiska trender och konjunkturer. 

2. Det finns också ett allt mer utbrett bildningsförakt i Sverige. Det handlar dels om en gammal föreställning att kroppsarbete är moraliskt överlägset studier, vilket ger en nedlåtande attityd till dem som tar studierna på allvar, dels en allmän respektlös inställning där till och med gymnasieelever sitter och leker med sina mobiler när framstående forskare besöker skolor för att hålla föredrag. Pinsamt. Även här behöver det kliva fram offentliga föredömen. Föräldrarna har givetvis huvudansvaret, men vi behöver även politiker och kändisar som inte bara tramsar i TV utan som också talar om vikten av att ta sina studier på allvar. Det finns en mentalitet av slöhet och respektlöshet här som man måste bryta samtidigt som man genomför reformer i skolan.

Inga kommentarer: