28 februari 2014

Revirtänkande skadar allvarligt organisationer

Naiv
I en mening har jag alltid varit oerhört naiv. Det har tagit sig det uttrycket att jag i olika sammanhang helt prestigelöst erbjudit mig att bidra med det jag tror jag kan – givetvis med bevarad respekt för det andra kan.

I vissa sammanhang har det fungerat och då har vi kunnat skapa magi. Alla bidrar med sina kunskaper och slutresultatet blir ofta utomordentligt. Jag älskar den typen av kreativa miljöer där man både var och en och tillsammans för något framåt utan att alltid veta hur det slutar.

Jag har också hamnat i andra sammanhang där revirtänkandet har satt stopp. Där krymper man. På ytan kan det se så stabilt ut eftersom det alltid råder status quo, men på sikt blir det förödande eftersom allt stagnerat och saknar liv.

Forskning kring revirtänkande
Forskningen kring revirtänkande och hur det påverkar organisationer har uppmärksammats allt mer de senaste åren. Revirtänkandet är nämligen relativt vanligt förekommande. Den som försöker bidra sätts då snabbt på plats. Här ska ingen komma och tro att han/hon kan bestämma. Vi vet själva bäst! På så sätt skyddar man det bestående och får inga intryck utifrån. De anser sig stå över andra i organisationen och är livrädda för att tappa det maktövertag som de har. Revirtänkande bottnar ju ofta i en rädsla för att förlora kontroll och är också en osäkerhet inför andras metoder och tänkesätt.

All forskning visar att revirtänkande förhindrar utveckling, dödar motivation och stoppar kompetens, vilket på sikt kan bli företagets, organisationens eller föreningens död. En väl fungerande grupp består av människor som både kan agera självständigt och i samspel med andra och där man kan kombinera olika sorters kunskap. Olikheterna blir en styrka.

 I boken ”Revir och ledarskap” ger Bo Ahrenfelt tecken på när revirtänkande fått fäste:

- En grupp tänker lika och tror sig veta bäst.

- Olikhet och individualitet ses som hotfullt. Den som är annorlunda och hävdar sin egen person blir ”uppfostrad”.

- Inget får störa den egna teorin om verkligheten. Det är bara vi som har rätt agenda.

- Eftersom gruppen tror sig vara förmer än andra, är det också fritt fram att straffa individer som inte följer spelreglerna, till exempel med uteslutning eller andra former av mobbning.


Mönsteråsbloggen tycker inte alls om revirtänkande. Så var det med det. Snart väntar helg och bokrea.


Inga kommentarer: