29 augusti 2014

Våtmarken vid Oknebäck/Kronobäck

Våtmarken vid Oknebäck/Kronobäck är ett väldigt trevligt promenadområde med gravar från järnåldern. Där har man också funnit en pålspärr som daterats till vinterhalvåret 1099-1100, vilket tyder på en hamnanläggning äldre än hospitalet.
Inga kommentarer: