5 september 2014

Industrihistoria


Strax utanför Mönsterås kommuns gränser ligger Emsfors bruk med anor från 1700- och 1800-talet - en synnerligen intressant industrihistoria. Hela området borde förstås saneras från gifter och tungmetaller. Obegripligt att åren bara får gå utan att något händer.  En miljöskandal i grannkommunen. Länsstyrelsen har undersökt området väldigt noggrant och placerar det i riskklass ett. Man konstaterar att:

Föroreningssituationen...domineras av kvicksilver, men även andra metallföroreningar förekommer i förhöjda halter såsom bly, kadmium, koppar, nickel och zink. Kvicksilver förekommer såväl i oorganisk form som organiskt bundet metylkvicksilver. Metylkvicksilver är den giftigaste formen och utgör den största risken
för såväl människan och miljön.
 


Några bilder.

 
 
Inga kommentarer: