2 november 2014

Charlataner och kyrkans uppgift

Hörde att det varit något program på TV där man kritiserar kristna som gör anspråk på att kunna bota sjuka i Jesu namn. Jaha.

Nu är det ju faktiskt så att Jesus själv gick omkring och botade sjuka, och dessutom gav han den kristna församlingen i uppdrag att bota sjuka. Så om den kristna församlingen fullgör sitt uppdrag så kommer marknaden för eventuella charlataner att minska avsevärt. För inte vill väl staten förbjuda kristna att göra det Jesus har bjudit oss att göra?

Givetvis ska denna tjänst utövas visligt och med respekt för denna tidens lidande och att alla inte blir botade. Men uppdraget finns där och jag har själv upplevt hur människor har blivit botade.

Finns det då inga bluffmakare som bara utnyttjar Jesusnamnet, men som har andra motiv? Jo, säkert. Jesus nämner även detta. Men missbruket bör inte få stoppa det sunda.

Inga kommentarer: