9 november 2014

För smidig

Jag brukar säga att det finns alldeles för många smidiga människor i Sverige. Det är ingen myt att vi är ett konfliktundvikande folk, och denna avsaknad av raka rör gör oss istället till ett skvallrande folk. Det man inte tar direkt med andra pyser ut omvandlat till sladder.

Någon har väl till och med ansett mig vara osmidig bara för att jag sagt ifrån vid några allt för få tillfällen i mitt liv. Men när jag skrev mina memoarer så insåg jag att det i själva verket är tvärtom. Jag har i de flesta situationer där jag borde ha varit tydlig eller sagt ifrån, istället valt att tiga eller ge vika. Så jag tänker verkligen inte låta andra tillskriva mig egenskaper som jag inte har. Och det rådet ger jag till alla.

I ett internationellt perspektiv är jag otvivelaktigt en undflyende mes. Tänk om jag som mobbad unge hade tagit ett slagsmål betydligt tidigare än sista terminen i nian. Tänk om jag hade talat om allt för mina föräldrar så att de hade kunnat söka upp ligisterna och ge dem en läxa för livet.

Vår ovana att diskutera och samtala med energi, gör att vi blir så obekväma när invandrare ibland diskuterar högljutt vid kassan i affären. Det uppfattas som aggressivt, fast det inte alls är det. Givetvis finns det mycket som vi svenskar kan vara stolta över, men på detta område har vi en del att lära. Titta på debatterna i engelska parlamentet och på franska kaféer och tag lärdom.

Inga kommentarer: