23 december 2014

Så här borde kommunen svara...


Fick igår se de frågor som IVO ställer till kommunen med anledning av den anmälan vi gjort. Tuffa frågor som kommunen ska ha besvarat senast 30 januari. Vi har inga större förhoppningar, då kommuner alltid brukar hitta någon paragraf som ursäktar det övergrepp och det trauma vi utsattes för. Men vi har satt dem på jularbete och de tvingas ändå anstränga sig för att motivera det som, hur man än vänder och vrider på det, ändå är ett övergrepp från moralisk synvinkel.

 Det naturliga hade ju varit att kommunen hade svarat att:


"Vi gjorde ett misstag och agerade förhastat. Vi gjorde inte ett skit för att kommunisera med familjen. Vi inser att vi skadeskjutit den positiva process som familjen var inne i sedan de fått hjälp av BUP och kränkningarna i skolan nästan slutat. Vi förstår att vi genom vårt agerande skapat ny otrygghet i skolan för barnet. Vi borde ha satt oss in i familjens situation genom att samtala med både BUP och föräldrarna, innan vi samtalade med barnet. Vi borde inte ha hämtat barnet i skolan utan föräldrarnas vetskap. Det hade gått att samordna med utredningstekniska krav. Vi borde också ha informerat föräldrarna om vad anmälan innehöll direkt och inte låtit dem vänta 4 dagar. Vi sade också en del ogenomtänkta saker till barnet som har förstärkt traumat. Vi ber familjen om ursäkt och kommer att införa rutiner som gör att detta inte kan upprepas."

Men så kommer inte kommunen att agera. De kommer genast att försöka försvara och argumentera för sitt sjuka agerande. De kommer bara att försöka rädda sin egen rygg.


Noteras kan också att vi inte fick ut alla handlingar vi begärde (förhöret och förklaring kring vissa saker som sades i förhöret, men som inte står med i den anmälan vi fått se). Vi har inte heller fått någon motivering eller någon besvärshänvisning.

Anmärkningsvärt i övrigt är att även en lärare försökte vifta bort mig från trottoaren utanför skolan när vi gick vakt. Sedan när blev det legitimt för lärare att försöka hindra allmänheten att vandra gatan fram.

Inga kommentarer: