8 februari 2015

Försök att tysta bloggen I - Lärarförbundet

Jag har nu haft Mönsteråsbloggen under 8 år. De flesta inlägg har handlat om fotboll, lokalhistoria och aktuell politik. Inget anmärkningsvärt egentligen. Några inlägg har dock föranlett myndigheter och privatpersoner att försöka stoppa mitt skrivande och agera emot den lagstadgade yttrandefrihet jag har. Yttrandefrihet får aldrig tas för given. Under 2015 kommer jag därför att fokusera särskilt på det temat från ett lokalt perspektiv. Genom att förankra temat i lokalsamhället kan man tydligt se hur man alltid måste erövra yttrandefriheten igen och igen. Först ut är en händelse från 2010.

2010 försökte Lärarförbundet i Mönsterås få mig att ta bort en artikel där jag presenterade en ny skolundersökning. Jag hade nämligen publicerat undersökningen några dagar innan Lärarförbundet trodde att den skulle bli offentlig. Lärarförbundet efterfrågade även min källa, vilket är ytterst olämpligt. Nu visade det sig att Lärarförbundet själv var källan, då undersökningen låg ute på Lärarförbundets lokala Mönsteråshemsida. Så här skrev man i mejlet till mig:

Hej

Jag har läst på din blogg om bästa skolkommun. Vi kommer att ha en sittning med politikerna på tisdag och har därför inte offentliggjort resultatet. Därför blev jag förvånad över att läsa resultatet på din sida.

Vi på Lärarförbundet i Mönsterås hoppas att du förstår oss och plockar bort informationen från din blogg. Du får gärna publicera det på tisdag kväll och då kan jag se till att du får det fullständiga resultatet. Vi undrar också var du har fått informationen ifrån, det är viktigt för oss att veta hur det har kommit ut.

Lärarförbundet försökte alltså få mig att ta bort en artikel som byggde på information de själva publicerat. De var också vänliga nog att tala om för mig när jag fick skriva om undersökningen. Så kan det gå.

Inga kommentarer: