12 februari 2015

Nya bostäder i hamnen?


Ska det bli nya bostäder i hamnen vid Östra kajen där Kalmar Lantmän/Lantmännen idag har sin butik? Jag ställer bara frågan, då jag fått indikationer på det.
Platsen där Östra kajen/hamnen idag ligger var i äldre tider havsbotten. Det var först vid 1850-talets slut som man påbörjade ett uppmuddringsarbete av inseglingsrännan och hamnområdet. Av muddermassorna byggde man upp Östra kajen och hamnområdet. Strandlinjen hade tidigare gått ungefär där gamla Sjögatan går (idag Sjötorgsvägen).
1863 talades om att färdigställa hamnkajen och några år senare togs nya lån för att finansiera hamnarbetet som sedan fortskred lite i taget under kommande decennier.

Nå, det är nog bara bra om hamnområdet kan få en annan karaktär. Givetvis ska man låta den underbara hamnkranen stå kvar som ett minne från fartygens och handelns tid, men i övrigt vore det trevligt med en uppsnyggning av Östra kajen, inte bara privatbostäder, utan gärna mer av caféverksamhet och liknande.

Östra kajen.

Inga kommentarer: