26 februari 2015

Nya kränkningar på skolan


Efter att det har varit lugnt i skolan ett tag förefaller nu kränkningarna mot mitt barn ha tagit fart igen, och jag rapporterar till skolan, samt skriver om dem tills de slutar. Det som sker är helt oacceptabelt. Slutar de inte så kommer jag personligen att ta kontakt med både barn och föräldrar för allvarliga samtal.
Mitt barn var lite snuvigt idag och inne på en rast, varvid en elev började re om att hen skulle gå ut. Eleven bad sedan en annan elev att få ut mitt barn, varvid den andra eleven knuffade ut mitt barn och tryckte upp mitt barn hårt mot väggen. Mitt barn gick sedan in igen för att markera att hon inte lydde dem (jättebra!). En elev fortsatte re.

Senare hade två andra elever sagt ute: ”Gå in då! Du stör oss”.
Bättre är uppenbarligen inte somliga av dagens skolungdom. De saknar helt hyfs och förstånd i sitt umgänge med andra elever.
Vi ger det ett par veckor till, sedan byter vi strategi och kommer därefter att polisanmäla varje kränkning som går över en viss nivå. Detta för att markera att det som hade varit juridiskt straffbart på en vuxen arbetsplats, också skall vara helt oacceptabelt på en skola.

Som jag redan skrivit tidigare så kommer allt överskott från min kommande deckare att gå till en organisation som bekämpar mobbning.

Inga kommentarer: