27 februari 2015

Diverse fredagstankar

Det tar på krafterna att utkämpa flerfrontskrig. Vore smidigare med dialog, men världen är som den är. Allt har sin tid. Med åren lär man sig när man måste göra det ena eller det andra.

Skönt med ett par lediga dagar i alla fall. Förkylning snurrar runt i familjen, så det lär bli lugnt. Förra veckan hade jag problem med arytmi och huvudvärk. Det har blivit bättre.
Förfrågningar om föredrag droppar in och i år tackar jag ja till de flesta. En del avser olika aspekter om Mönsterås moderna historia med bildvisning, men det blir även ett par tre nya teman. Vilka lär jag få anledning att återkomma till, men nu förflyttar jag mig bakåt i historien.


Förutom deckaren skriver jag på ett par historiska artiklar som ska publiceras i tidskrifter. Känns skönt att alltid ha något på gång.
Ibland behandlar människor min blogg som om det vore en morgontidning. Man ställer krav och förstår inte att en blogg inte alls behöver leva upp till samma krav som en tidning. På en blogg får man uttrycka åsikter och spekulera, medan en tidning i regel måste ha mer på fötterna och vara mer objektiv. Förstår man inte den skillnaden utan börjar ställa samma krav på mig som, låt oss säga, OT, så gör man bäst i att tänka ett varv till.


Man får alltid kämpa för att leda in liv och tankar på trevligare spår. Ibland tar krafterna slut, men konstigt nog reser man sig alltid på nio. Det händer ju också att människor ber om förlåtelse. Det hedrar dem.


Om Mönsterås finns inte så mycket att skriva just nu. Eller det gör det förstås. Men inget som riktigt engagerar mig. Det talas mycket om E22:an och att bussar ska sluta gå in i Mönsterås, att det ska byggas tunnlar och avfarter. Känns som om vi har hört det förut. Men visst…någon dag går sista bussen in i Mönsterås. Vad händer då med gamla lokstallarna nere i hamnområdet? Vad ska hända med stationshuset som redan verkar ha förlorat sin funktion?


Med jämna mellanrum talas det också om att bygga nya bostadsområden väster om E22:an. Det är en gammal idé från Viktor Lunds dagar på 1960-talet. Minns att den aktualiserades vid 1980-talets början då elljusspåret var hotat. Men det blev ju inget med det. Även senare under 1980-talet vill jag minnas att man diskuterade huruvida man skulle bygga ut Mönsterås mot Kråkerum eller på andra sidan E22:an. Båda förslagen var dåligt genomtänkta som jag minns det, särskilt Kråkerumslinjen.
Det finns många katter i vårt kvarter. Det tycker jag om. Somliga klagar, men vår katt (som numera med ålderns rätt helst stannar inne, eller på sin höjd tar en runda i trädgården), älskar att se andra av hans sort.

Järnvägsområdet omkring 1904-1907. Bakom tågvagnen i bildens mitt ser vi lokstallarna.

Mönsterås station före 1929.

Inga kommentarer: