16 april 2015

Kapellet i Torp


Någon undrade varför jag inte tagit ställning i frågan om det gamla frikyrkokapell som ska rivas i Torp. Det har jag gjort i andra sammanhang, men inte på bloggen. Men visst kan jag säga vad jag tycker, och jag ska göra det så nyanserat jag kan. Kort.

1. Metodistkapellet byggdes 1895 och har ett stort kulturhistoriskt värde. Det är en del av vårt andliga arv och en del av vår frikyrkohistoria. Ja, mer än så. Hela bygden påverkades på olika sätt när väckelsen kom. Därför är det även en del av vårt gemensamma kulturarv. Det är dessutom sällsynt vackert. Detta är skäl nog för att bevara kapellet. Huruvida det har tidstypiskt utseende spelar mindre roll.
2. Man bör visa hänsyn till sina förfäder och visa respekt för gångna generationers arbete.

3. Kapellet byggdes under en tid när de flesta bodde på landsbygden. Därför kan jag ha förståelse för att en liten församling inte anser sig ha råd att förvalta ett sådant kapell. Men man borde ha försäkrat sig om att köparen vill bevara kapellet och använda det klokt.
4. Den kristna församlingens främsta uppgifter är att evangelisera och bedriva diakoni, men också att se sin plats i helheten och hedra sin fader och sin moder. Frikyrkan har historiskt sett mest brutit med det förflutna och har ofta uppvisat historielöshet. Det här är ytterligare ett exempel på det. När ska frikyrkan lära sig att se sin plats i det historiska sammanhanget. Tidigare kanske man inte har värderat andra kristna traditioner särskilt högt, men nu nedvärderar man sin egen historia.

Det får räcka så.