16 maj 2015

Fritidsgården som försvann jämfört med Folkparken som försvann

När Mönsterås kommun på 1960-talet behövde mark för en skola, så låg det en folkpark på marken. Kommunen lovade då att om folkparksföreningen flyttade skulle de få en ny folkpark på Nynäs. Kommunen fick marken och byggde Parkskolan. Men någon ny folkpark på Nynäs blev det sedan inte då kommunen fick kalla fötter så fort folkparkföreningen lämnat över marken.

Likheterna med turerna kring fritidsgården i Mönsterås är många. Först lovar kommunen ungdomarna ett nytt ungdomshus i hamnen om de bara lämnar den gamla fritidsgården Solhem och tillfälligt flyttar in i skolan. När ungdomarna väl lämnat Solhem, får kommunen kalla fötter och anser sig inte ha råd med ungdomshuset i hamnen. Sedan vill man riva Solhem, för att kunna bygga något helt annat där.

Vissa saker ändras inte över tid. På 1960-talet var det Socialdemokraterna och nu Centerpartiet.Inga kommentarer: