1 september 2015

Förhandsbeställ min Mönsteråsdeckare Muddern

Min Mönsteråsdeckare "Muddern" börjar bli färdig och jag räknar med att ge ut den i oktober eller november. För att få ett hum om hur stor upplaga jag ska låta trycka så tar jag från och med nu upp icke bindande förhandsbeställningar. Förhandsbeställning kan göras till joni7229@gmail.com

Boken blir på mellan 200-250 sidor och priset hamnar troligen någonstans mellan 125-150 kr vid en upplaga på 200 exemplar.

De geografiska miljöer som skildras i boken överensstämmer i allt väsentligt med verkligheten, även om de förekommande salubodarna fått fiktiva namn.

Intrigen är sprungen ur författarens fantasi och utspelar sig i samtiden, men tar avstamp i den allmänna politiska utvecklingen i Mönsterås efter andra världskriget och den ekonomiska kris kommunen genomgick under 1960-talets andra hälft, liksom i den revanschism som präglat samhället sedan 1980-talet.

De personer som medverkar i boken är uppdiktade. Alla eventuella likheter med existerande människor beror på slumpens egensinniga skämtlynne, eller möjligtvis författarens.

Målsättningen har varit att med svart humor berätta en historia som knyter an till såväl tidlösa frågor som de livsbetingelser som kan prägla en svensk mindre ort i modern tid.

Deckarens titel ”Muddern” anspelar dels på de muddermassor man fick upp från havsbottnen när man i äldre tider fördjupade inseglingsrännan till Mönsterås, massor som sedan användes för att fylla ut havsvikar och på så sätt skapa nya landområden, dels på ett område i Mönsterås som än idag kallas så.

Inga kommentarer: