6 mars 2016

Kruttillverkning i Fliseryds socken långt innan krutbruket

Fliseryds krutbruk anlades omkring 1740, men man har vetat att det tillverkades krut där vid Övre Åby redan omkring 1570. 1568 omtalas att Karl Krabbe och Jon Persson i Ålems socken hade låtit anlägga en krutkvarn vid Åby i Fliseryds socken. I räkenskaper 1571 framgår att en krutmakare hade en gård i Övra Åby och en verkstad där krutet tillverkas. Vad man däremot inte verkar ha vetat är att kruttillverkningen fortsatte in på 1600-talet. I Smålands handlingar för Stranda och Handbörd 1609 redovisas utbetalning till Olof Krutmakare i Åby för 1608 och 1609.

Handlingen från 1609-1610 visar att Kronan har gjort utbetalningar till en Olof Krutmakare vid Åby krutkvarn.

Inga kommentarer: