17 mars 2016

På fritiden bestämmer föräldrarna...

Hörde att skolan hade tagit upp problemet att vissa elever chattar på nätterna så att andra elever blir störda av det pingande ljudet. Herregud! Ibland hoppas man så innerligt att man har hört fel. Skolan har givetvis inte något med att göra vad eleverna gör på sin fritid, inte ens om det skulle ha inverkan på skolarbetet. (Då skulle skolan få mycket jobb då allt möjligt påverkar möjligheterna att klara skolgången, alltifrån skilsmässor, syskon, sjukdomar, fritidsvanor etc etc). På fritiden är det föräldrar som har ansvaret. Sedan kan man ha olika åsikter om var föräldrar ska dra gränserna etc, men det är likväl föräldrarnas eget val, inte skolans eller andra föräldrars.

Jag kan absolut tycka att chattande på nätterna är direkt olämpligt, men om nu någon störs, så är det ju bara att stänga av mobilen innan man lägger sig eller lämna gruppen.

Det skolan däremot borde ta itu med är mobilanvändandet på skoltid. Förbjud all fotografering och allt annat mobilanvändande omedelbart. 

Inga kommentarer: