9 maj 2016

Splittrade klasser

När Mölstad- och Ljungnässkolans sexor går till Parkskolan i höst så splittras klasserna. Rektorer och lärare har alltså tagit sig den makten utan att ens rådgöra med föräldrarna. 

Nu ryktas det att finkänsliga föräldrar försöker påverka de nya klassernas sammansättning för att deras egna barn skall slippa vissa elever som inte passar i deras sociala mönster. Vissa elever duger alltså inte åt deras egna ungar. Om det är sant är det förstås inget mindre än apartheid och ren pennalism.

Anledningen till denna splittring som inte förekom under min skoltid är förstås att alla klasser är så dysfunktionella nu för tiden. Skolan kan inte hantera alla konflikter och hoppas desperat att en omstuvning ska lösa problemen. Det gör det inte.

Låt ungarna gå i samma klass nio år och lär dem istället att visa varandra respekt. Nu lär man barnen att skilsmässa är den bästa vägen att gå.

Inga kommentarer: