16 juni 2016

...a lesson to all present day teachers...

Min dotter lämnar nu Mölstadskolan bakom sig. 7 år. Själv behövde jag bara gå där sex år. Hon lär väl en dag få distans och summera den tiden själv. Precis som jag gjorde i mina memoarer ”Mönsteråsbarn”. Boken kan lånas på biblioteket eller läsas i digitalversion här. Mölstadtiden var helt ok socialt för mig eftersom jag gick i en trevlig klass, men pedagogiskt var det miserabelt, särskilt lågstadiet. Det mesta av den nyfikenhet jag hade på världen nöttes effektivt bort och jag placerades i en ruta med höga murar runtomkring. Jag kämpar ännu för att ta mig igenom.

Skoltiden är ju något som många har tagit upp i både böcker och musik. Inte minst Morrissey. Jag ska be att få citera honom från en tidig Smithsintervju 1984:

”I never liked school…lots of the words that I write are about school and about the horrible times that I had, and in a strange way it´s like revenge on all of those horrible teachers that made life miserable for me. So I think it really should be a lesson to all present day teachers that they really have to treat their pupils with maximum care. Because who knows in the future all the pupils of the world could have signed to record companies and get their revolting revenge.”

Belle and Sebastian - We rule the School.

Do something pretty while You can


The Smiths - Back to the old house.
Inga kommentarer: