14 juni 2016

Vad är ett betyg värt?

Min dotter slutar snart sexan och det är dags för första årskursbetyget. Man bör förstås fråga sig vad ett betyg är värt i dagens skola. Du kan i princip skriva A på alla prov, men ändå få ett E eller D för att du inte har levererat muntligt. Samtidigt kan den som fått underkänt på nästan varje prov få ett E (godkänt) bara för att eleven deltagit i diskussioner eller för att läraren är ”snäll” eller inte orkar med det obehag som alltid uppstår när man måste underkänna någon. Nu ska väl Skolverket ändra på detta, men ännu har väl ingen skola vågat sätta betyg efter de nya mindre rigorösa reglerna.

Men även i övrigt så är betyg ytterst svåra att värdera. I Sverige kan man få bra betyg av flera skäl. I bästa fall är det för att man har visat att man kan något, men det kan också bero på att läraren inte vill stöta sig med elevens inflytelserika föräldrar, att eleven går på en skola som vill konkurrera med bra betyg, att eleven har en rektor som vill slippa klander för att för många elever inte får godkänt i kärnämnen, att eleven är trevlig och mogen, att…ja vad som helst egentligen. Nu protesterar förstås alla seriösa lärare, men jag har tillräckligt många kontakter i skolans värld för att veta vad jag snackar om.


Hur ska man då göra som förälder? Det man bör göra är att fokusera på rätt sak från början. Man måste lära sitt barn att inte fokusera på betygen, utan på kunskaperna. I bästa fall ger kunskaper bra betyg. Om inte så är kunskaper inte tunga att bära. De kommer alltid att vara till hjälp. En bra arbetsgivare genomskådar alltid ett bra betyg som saknar täckning i den personens bildning och karaktär. 

Inga kommentarer: