30 juni 2016

Om aktuellt skolärende i Mönsterås...

De senaste veckorna har man i lokalpressen kunnat läsa om en familj som inte anser att deras barn fått det stöd barnet har rätt till i skolan. Men inte ens hos Skolinspektionen fick familjen gehör.

Det är svårt att inte känna sympati med familjen. Enligt vår egen erfarenhet gör skolorna allt för att slippa sätta in nödvändiga åtgärder. Man kör lågbudgetvarianter som inte är något annat än luftslott. Vid möten lovar man att göra si och så med befintlig personal, men personalen är redan tungt belastad och kan inte göra det utlovade. Och några extra resurser blir det endast undantagsvis. Särskilt inte för flickor som sällan är lika utåtagerande som pojkar. Men jag tvivlar på att ens pojkar får det stöd de behöver och har rätt till enligt lag.

Den här familjen hade anmält skolan till Skolinspektionen och det är alltid ett vågspel. Skolorna har lång rutin på att manipulera och måla upp fina tavlor, och det är inte alltid Skolinspektionen orkar skrapa bort ytfärgen.

I tidningens artikel avslutar kommunens skolchef med följande: ”Naturligtvis gör skolan det den kan för att stödja de elever som har behov av det.” Finns det ingen skamgräns för hur mycket en tjänsteman får ljuga allmänheten rakt upp i ansiktet? Och om han inte ljuger så har han så dålig koll på verksamheten att jag föreslår att han tar tjänstledigt och praktiserar som extraresurs på valfri kommunal skola under ett år.

Inga kommentarer: