9 juli 2016

Var inte så snabb att döma den som inte lever som du vill...

”Det spelar ingen roll att du säger att du är kristen om du inte visar det med ditt liv”. Det händer att människor säger så. Jag har hört det många gånger. Givetvis finns det en poäng i det. Den levande tron visar sig alltid på något sätt i gärningar och någon skillnad bör det förstås vara om man är Jesus lärjunge eller låter sig regeras av fienden. Men ändå kan det bli så fel. Vi ofullkomliga människor ser ju bara ytan hos en annan människa och skall inte sätta oss till doms över andras helgelse eller hur långt de har kommit på vägen. De kanske gör goda gärningar i det fördolda som du inte ser. Och de misslyckanden du ser…du har förmodligen inte en aning om vad de bottnar i och där kommer ju Guds nåd in i bilden.


Om vi vore goda och perfekta så hade inte Jesus behövt dö för våra synder. En kristen definieras inte utifrån sina goda gärningar. Det är gärningslära. Kristen är den som tror och bekänner Jesus som herre och frälsare. Tron allena, nåden allena. De som inte lever som du vill har du inte rätt att döma ut som icke kristna om de bekänner sig som kristna. Det får du vackert överlämna till Gud, och så kan du fundera lite på ditt eget liv och din egen attityd istället.

Inga kommentarer: