22 oktober 2016

Kommunens informationskväll för anhöriga...

Mönsterås kommun ska ha en informationskväll för den som är anhörig till någon med psykisk ohälsa. Låt mig säga så här - är det någon som behöver utbildning på området så är det kommunen. Kommunen har uppvisat en oerhörd och förödande inkompetens på detta område. De klampar in, samarbetar varken med föräldrar eller landstingets personal, de ser inte helheten, de sätter inte in rätt resurser och de kan nog inte ens skilja mellan psykisk sjukdom, olika diagnoser och olika personligheter. Somliga skulle definitivt passa bättre som förhörsledare inom gamla KGB än att jobba med människor som behöver hjälp. De anhöriga kan i regel redan allt.

Inga kommentarer: