1 april 2017

Storgatans gatsten ersätts av asfalt

Tekniska kontoret i Mönsterås har de senaste åren fått ta emot många klagomål från bilister som tycker att det är väl skumpigt att ta sig fram på Storgatans gatsten. Nu har deras kamp för en bättre väg lönat sig. I sommar kommer gatstenen att brytas upp och ersättas av asfalt. Nils Tomasson på Tekniska kontoret tycker det blir bra för alla parter:

- Ja, dels får bilisterna ett bekvämare underlag, dels minskar olycksrisken för cyklisterna eftersom gatstenarna är så hala. Dessutom blir det mycket lättare att ploga på vintern.

De enda som har protesterat mot asfalten är hembygdsföreningen, men Tomasson ger inte mycket för deras argument.

- De tycker ju alltid att allt ska bevaras. Hade dom fått bestämma hade vi levt kvar på stenåldern. En gång var det ju grusväg, men ingen protesterade ju när det lades gatsten. Det var länge sedan vi brydde oss om det historiska arvet. Vi lever ju nu. Carpe diem.

Projektet finansieras av  det stora överskott som kommunen fick på 61 miljoner.

Storgatan fick gatsten 1936. Snart är dom borta.


Inga kommentarer: