9 november 2017

Kommunen förlorade


    Kommunens planer för väg och bostäder i Oknebäck strider mot plan- och bygglagen anser Mark- och miljööverdomstolen. Familjen som överklagade fick alltså rätt. En normal kommun hade förstås insett att här får vi ge oss. Både i respekt för familjen och för lagstiftningen.

    Men då säger kommunen bara lite arrogant att man kommer att göra om processen. Sällan man ser sådan kommunal maktfullkomlighet nu för tiden. Ledsamt. Man har uppenbarligen bestämt sig för att till varje pris bygga bostäder vid Oknebäck. Men det finns inget självändamål i att bli fler invånare. Mönsterås styrka är det småskaliga och närheten till naturen. För varje äng man bebygger försvinner en del av den styrkan. För varje stenmur man kapar av försvinner en del av det unika med bygden.
    Ett par av de skyddade stenmurarna vid Oknebäck.

Inga kommentarer: