28 juni 2020

Drev istället för argument

Sverige verkar helt ha intagits av drevmentalitet. Den som framför avvikande åsikter bemöts inte längre med argument, utan genast drar drevet igång med krav på att människan med de för makten misshagliga åsikterna ska straffas, förlora sitt jobb etc.

Många gånger kan jag också tycka att de åsikter som framförs är obehagliga, men de ska bemötas med argument, inte straff. Fortsätter det så här så skapas en tystnadens kultur där människor inte vågar säga vad de tycker. Priset att tala fritt blir för högt med drev och bestraffningar.

Och det här gäller inte bara kändisar. Det kan gälla i alla möjliga typer av organisationer, även kommuner där politiker allt oftare går över gränsen och ger sig på tjänstemän, inte minst i SD-styrda kommuner. Jag har själv blivit bestraffad, men av en hembygdsförening.

Den här trenden är ett direkt hot mot demokratin. Genom att statuera exempel skräms människor till tystnad. Den fria debatten kvävs så sakteliga och till slut har vi bara lydiga undersåtar i raka led.

4 kommentarer:

Bert sa...

Nu får du väl ge dig! Detta med att personer med avvikande åsikter straffas är ingen ny företeelse, den är lika gammal som människan själv.
Du måste ändå ha fattat att Sverige inte är någon "DEMOKRATI" annat än på pappret, en sk kallad "Teaterdemokrati".
Det är THE DEEP STATE SOM REGERAR OCH DEN ÄR ALLT ANNAT ÄN DEMOKRATISK!

Jonny sa...

Inte då! Dina konspirationsteorier ger jag inte mycket för. Jag skriver om en trend som växt sig allt starkare de senaste åren i både media och i samhället. Visst har det alltid förekommit, men vi har också en lång tradition i Sverige av att samtala, lyssna, argumentera. Kanske därför vi aldrig haft någon modern revolution i Sverige. Så det jag skriver om har tagit över allt mer.

Bert sa...

Så, "The Deep State" är rent hittepå, en konspirationsteori, vilka bevis har du för det påståendet?

Antar att du med "modern revolution" menar typ som den sk ryska i oktober 1917. För övrig var den ingen "revolution", det var en judisk statskupp regisserad och finansierad av dåtidens finanselit på Wall Street, exv Jacob Schiff". Alltså, det var en affärsuppgörelse med de ryska Bolsjevikerna för att kunna komma åt de ryska naturrikedomarna. Det fanns också statspolitiska intressen inblandade där Tyskland kopulerade med Lenin för att få till stånd ett fredsavtal med ryssarna då tyskarna ville avsluta tvåfrontskriget, ww1.

I Sverige har vi i stället för "Revolutioner" haft ett antal smyggenomförda statskupper i modern tid. En sådan är exv borttagandet av ämbets/tjänstemana ansvaret 1975, samt beslutet 1975 att göra Sverige till en multikulturell stat. En tredje och pågående statskupp är åsidosättandet av de svenska grundlagarna där den sk "Värdegrunden" nu tillämpas som en lag trots att den mig veterligt aldrig har antagits som lag av den svenska riksdagen.
Jonny sa...

Nu är det väl inte jag som ska behöva bevisa att en konspirationsteori är fel, utan den som driver teorin som ska bevisa att den är korrekt. Det lyckas aldrig med den typen av teorier. Man sätter ihop pusselbitar lite som det passar. Söker det man behöver och blundar för allt som talar emot. Ryska revolutionen som en judisk konspiration är ju riktigt illa om du verkligen tror det. Du är lite för smart för att gå på sådant.

Det enda jag håller med dig om är tjänstemannaansvaret. Det är på väg tillbaka men borde göras ännu tydligare.