22 december 2009

De nya rönen om gravstenen vid Kronobäck uppmärksammas av lokalpressen

Noterar att Barometern/OT har uppmärksammat Roger Axelssons och min artikel om gravstenen vid Kronobäck. Vanligtvis uppmärksammas Kronobäck när man har grävt fram en ny dödskalle eller när företag skall använda sig av ruinen i sin marknadsföring. Men här handlade det ju om nya forskningsrön, så varför inte.

Barometerns artikel återfinns här.

För den som vill fördjupa sig återfinns Rogers och min artikel här.

Inga kommentarer: