29 december 2009

Mönsterås GoIF var inte först - äldre idrottsföreningar i Mönsterås

Selektiv historieskrivning
Mönsterås GoIF bildades 1925 och när man läser kapitlet om idrottshistoria i Mönsteråsboken kan man tro att det var den första idrottsföreningen med gymnastik på schemat i Mönsterås. Det är de överlevande föreningarnas historia som skrivs. Föreningar som inte fortlevde särskilt länge försvinner snabbt in i glömskan. Ett exempel som jag tidigare har uppmärksammat är fotbollsföreningen Mönsterås AIF som fanns från 1920-talets slut till början av 1940-talet.

Nybildad idrottsförening 1906
Men faktum är att det fanns fler idrottsföreningar med gymnastik på schemat före Mönsterås GoIF. Redan i maj 1906 omtalas en nybildad idrottsförening i Mönsterås i en ganska stor artikel i tidningen ”Kalmar”.

Den nybildade idrottsföreningen i Mönsterås 1906 fick ganska stort utrymme i tidningen Kalmar. Föreningen förefaller ha varit strikt militärisk.

Ny idrottsförening 1917
I samma tidning omnämns i augusti 1917 en nybildad idrottsförening i Mönsterås i samband med att de anordnat en fest i Åsevad.


Artikeln i tidningen Kalmar 1917 omtalar en ny idrottsförening i Mönsterås.Äldre förening omnämns i GIFs protokoll
Och när Mönsterås GoIF bildades 1925 så omnämns en äldre förening i det första protokollet. I paragraf 6 står det: ”Kassören fick i uppdrag att undersöka om den förra föreningens tillgångar fanns i behåll och i så fall försöka få dessa att tillfalla den nya.” Eventuellt handlade det om föreningen som bildades 1917.

Det fanns alltså minst två klassiska idrottsföreningar före Mönsterås GoIF. Vad de hette och varför de inte överlevde känner jag inte till, men här finns ju alla möjligheter att forska vidare.

Inga kommentarer: