30 december 2009

Roland Åkesson verkar inte förstå det demokratiska dilemmat

Skrytartikel
Så har då Mönsterås rekordkommunalråd Roland Åkesson (C) ännu en gång lyckats få nästan en helsida att skryta på i Barometern/OT. Det är journalisten Torsten Strömberg som intervjuat Roland. Artikeln innehåller inte en enda kritisk fråga. Istället får Roland breda ut sig i princip oemotsagd. Givetvis får vi också ta del av den sedvanliga mysbilden.

Inga kritiska frågor
Förutom allt skryt så får vi alltså veta att Roland ställer upp till omval 2010. Detta efter att ha suttit 25 år vid makten (ungefär lika länge som Urho Kekkonen satt som president i Finland, vilket föranledde finländarna att stifta en ny lag som gör att man inte kan sitta så länge som president). Och det är ju kring detta som journalisten borde ha ställt kluriga frågor. Hur ser Roland på sitt långa maktinnehav ur demokratisynpunkt? Det är ju inte så enkelt att man bara kan hänvisa till att medborgarna röstat så.

Obekymrade Roland Åkesson
Roland själv verkar emellertid helt obekymrad. Att han inte förstår problemet avslöjar han när han säger "Vi har ett bra politiskt klimat också i kommunen. Alla arbetar för kommunmedborgarnas bästa." Detta skulle vi kunna översätta så här: "I Mönsterås tycker alla som jag".

Frågorna som aldrig ställdes
Här borde journalisten ha ställt ett antal frågor. Är det ett bra politiskt klimat när politikerna nästan alltid är överens och debatten är i det närmaste obefintlig? Är det ett bra politiskt klimat när ett stort parti och en partiledare dominerar den politiska scenen i över 25 år? Till och med statsvetarna har uppmärksammat detta demokratiska dilemma. Är det ett bra politiskt klimat när Mönsteråsmedborgarna har förlorat möjligheten att ställa offentliga frågor på kommunens borttagna frågepanel? Där kunde alla läsa medborgarnas kritiska frågor, vilket visade idyllens fasadsprickor. Extra känsligt under valår? ( se här och här)

Het debatt i Umeå, tyst i Mönsterås
I Umeå var det tidigare i år en spännande het debatt när socialdemokraternas kommunalråd Lennart Holmlund ställde upp till omval efter 14 år vid makten. I Mönsterås är det dock tyst när Roland kandiderar för att få sitta 29 år.

Demokratin hotas
Problemen med att sitta länge vid makten är välkända. Med tiden ökar risken att partiets intresse blir liktydigt med kommunens. Makten, partiet och kommunen blir ett. Historien visar att ett parti som sitter länge vid makten medvetet eller omedvetet bygger upp strukturer som motverkar demokrati och ökar risken för vänskapskorruption. Ingen politiker står över den risken. Inte ens den gode Roland Åkesson.

Centerpartiet i Mönsterås har också kontroll över media, vilket dagens artikel visar, och har byggt upp maktstrukturer och allianser som inte är särskilt demokratiska och som inte har sina rötter i det folkliga mandatet. Det är ofta viktigare att du har bra kontakter i kommunhuset än att du kan förlita dig på opartiska bedömningar. Så även om folk röstat fram Centerpartiet i god demokratisk ordning, så kan man ifrågasätta om det politiska vardagslivet i Mönsterås verkligen genomsyras av demokratisk anda.

Begränsningar i flera länder
I flera länder har man insett att flera omval av samma person kan hota demokratin inifrån. I USA och Ryssland kan man därför väljas till president för högst två perioder. I Finland har man efter 26 år med Kekkonen ändrat lagen så att man kan vara president högst 2x6 år i följd. I Frankrike gäller max 2x5 år (med ett litet undantag).

Tråkigt för Mönsterås - död valrörelse väntar
För Mönsterås vidkommande innebär Rolands besked att vi får ännu en död valrörelse i Mönsterås. Jag tror att många suckade av uppgivenhet. Ingen har en chans mot Roland. Sossarna har inga ledare som matchar hans person i något avseende, och mitt nystartade parti är för nytt för att kunna utmana om mer än ett mandat. Beskedet är också tråkigt för Centerpartiet och skadar partiets inre liv. Arvtagarna får aldrig chansen och partiet får aldrig möjligheten att släppa taget och vinna på ideologisk bärkraft så länge man hänger upp sina valsegrar på en person.

Faktum är att det är tråkigt även för Roland. Han hade kunnat avgå nu på topp och gå till historien som ett av Sveriges mest framgångsrika kommunalråd genom tiderna. Nu blir det alltså en mandatperiod till, och den lär bli besvärlig. Dels har kommunen mycket svåra problem med skolorna och stök som man måste ta itu med. Dels lär han under nästa mandatperiod få tampas med besvärliga sverigedemokrater, samt Mönsterås Demokratiska Trygghetsparti (mitt parti). Men jag kämpar på och arbetar för att utveckla demokratin i Mönsterås. Jag hoppas kunna få över 120 röster i valet och lovar att arbeta seriöst och konkret samtidigt som Roland inte ska få stå oemotsagd, utan få debatter.

Inga kommentarer: