13 februari 2010

Borgholmsfärjorna II

Häromdagen skrev jag en artikel av översiktskaraktär om färjetrafiken mellan Mönsterås/Oknö och Borgholm. Idag presenterar jag de olika färjorna lite närmare. Informationen är inte fullständig, utan utgör ett urval från fartygens liv. Efter fartygens namn anger jag inom parentes de år som de trafikerade vår bygd.

Kalmarsund Nr 4 (slutet av 1800-talet)


Kalmarsund Nr 4.


Färjan lägger till vid Mönsterås hamn på 1890-talet.

1877. Byggd. Levererad av Motala Verkstad som Kalmarsund Nr 4 till Ångfartygsbolaget Kalmar Sund, Kalmar. Trafik på traden Kalmar - Mörbylånga - Bergkvara - Degerhamn - Ekenäs - Wärnanäs – Kalmar.

1880. Trafikerar Kalmar-Borgholm-Mönsterås.

1904. Såld till Sundsvall och omdöpt till Svartvik.

1916. Såld till Stockholm och omdöpt till Apollo.

1917. Ombyggd till lastfartyg.

1938. Omdöpt till Simson VIII.

1939. Omdöpt till Nyköping.

1950. Omdöpt till Sjötransport I.

1959. Skrotad.

Viking (slutet av 1800-talet, början av 1900-talet)


Viking.

Byggd 1891 vid Oskarshamns mekaniska verkstad. Levererad till Oskarshamns Ångfartygs AB. Gick i trafik mellan Oskarshamn, Vållö, Borgholm, Kalmar, vilket Irene Svenonius morfar på Vållö hade minnen av.

1934. Såld till Riddarfjärdens Ångbåts AB, Stockholm. Turisttrafik på Mälaren. Kallas "Viking I" i annonserna för att inte förväxlas med Rederi AB Mälarstrafiks "Viking".

1938. Överlåten till Rederi AB Östfart och omdöpt till Östersjön.

1942. Ombyggd till bogserbåt och flyttad till Örnsköldsvik.

1950. Motoriserad.

1966. Såld till personer i Stockholm.

1967. Kör emot en berghäll och skadar rodret och skädda vid bärgningen av den ryska trålaren Gogland.

1968. Grundstöter och sjunker utanför Utö, Finland. Fem besättningsmän räddas. Vid olyckstillfället hårda vindar och minus 23 grader.


Jarl av Oskarshamn (ca 1909-1950)


Jarl av Oskarshamn lägger till vid hamnen i Mönsterås.


Jarl av Oskarshamn.

Bygd 1907. Ångfartyg. Trafik från Oskarshamn-(Mönsterås)-Kalmar-Öland.

1951 ombyggd till timmerbogserare.

1959. Skrotas i Stocksund norr om Stockholm.

Ölandssund (I) (1956, eventuellt 1966-69)


Ölandssund i Mönsterås 1956.
Byggd 1911 i Dordrecht, Holland. Döpt till M/S Jehander nr 5. Knop 7,5. Passagerare. 100 (Efter ombyggnad).Bilar. 10-12. (Efter ombyggnad).

1951. Såld till Rederi Ab Ölandssund, Degerhamn. (Kapten Hjalmar Hagman Degerhamn). Omdöpt till Ölandssund för att användas bla i Mälaren.

1956. Insatt mellan Borgholm - Mönsterås under sommaren.

1956-57. Under vinterhalvåret ombyggd med en färjport föröver så man kunde lasta bilar ombord och ett hundratal passagerare.

1957. Omdöpt till Ölandssund I.

1957 05 17. Insatt mellan Revsudden - Stora Rör.

1966-1969. Insatt mellan Borgholm - Oknö.

1970. Såld till ett Rederi i Karlskrona. Ombyggd till kabelläggningsfartyg. Omdöpt till Cabel.

1971. Såld till Rederi Ab Ölandssund, Degerhamn. Omdöpt till Ettan.

1973. Såld till ett Rederi i Stockholm. Omdöpt till Kabel.

1983. Såld till en person på Lidingö, Omdöpt till SanBlas.

1986 11 23. Förliste fartyget i Atlanten.

Nordfart (1957)
Bygd 1916. Nordfart hette från början Jantiena. Hon köptes 1918 till Göteborg och döptes då till Nordfart III. 1933 fick hon slutligen namnet Nordfart.

Hon har under åren 1957-60 gått reguljära turer mellan Borgholm och Timmernabben med möjlighet att ta 15 bilar och 100 passagerare. 1957 gick hon även mellan Mönsterås och Borgholm. Under juli gick hon periodvis tre turer per dag. Varje tur tog 1 timme och 45 minuter. Ingen servering ombord.

Den 8 december 1964 var Nordfart på resa från Grönhögen till Stockholm i 17 sekundmeters kuling. När fartyget passerar Dämmans fyr i norra Kalmarsund får det plötsligt en brottsjö över sig varpå lasten förskjuts, detta pga. nedisning på däcket och fartyget får svår slagsida. Lotsarna på Dämman ser hela händelsen, men vädret är för hårt för dem att ge sig ut i, så de tillkallar sjöräddningen De båda ombordvarande på Nordfart, skepparen Albert Jansson från Grönhögen och Åke Wahlqvist från Byxelkrok, stannade kvar ombord så länge som möjligt. Sedan de hamnat i vattnet lyckades de få tag på vrakrester från det sjunkna fartyget. Då de tillkallade sjöräddningsbåtarna kom till platsen fann man först inga spår efter besättningen. Inte förrän efter 40 minuter hittades de, ordentligt nerkylda efter en timme i det iskalla vattnet.

Ölandssund II (1958-1969, eventuellt uppehåll 1964)


Ölandssund II.

Byggd 1937 av Schps De Gideon v/h J. Koster, Groningen, Holland. Döptes till M/S Jaba. Knop 8,5. Efter ombyggnad. Bilar. 13. Levererades 1937 till ett okänt rederi, Holland.

1956. Såld till Börje Hagman, Degerhamn, Omdöpt till Ölandssund II.

1956 - 1957. Ombyggd i Degerhamn för att anpassas för trafiken.

1958-1969. Insatt för Rederi Ab Ölandsund mellan Borgholm - Mönsterås/Oknö under sommar månaderna.

1957 - 1969. Under vinterhalvåret, Insatt som fraktfartyg.
Senare, Överförd till Hjalmar Hagman, Degerhamn.

1962. Förlängd med 6 meter vid Åsiverken, Åmål.

1973. Såld till Kapten Evert Ekeroth, Kalmar. Omdöpt till Eksund.

1973. Bröt brand ut ombord när fartyget låg i Köpenhamn, Två personer omkommer och en brännskadas.

1976. Såld till Bruno Gustavsson, Kalmar.

1982. Kolliderade Eksund med Scanvik i Kalmarsund söder om Kalmar. Tät dimma gällde vid olyckstillfället. Eksund klarade sig hyfsat medan Scanvik slog runt och blev liggande upp och ner. Några besättningsmän räddades när de satt på den upp och nervända Scanvik.

1987. Såld till Coralspring Navigation, Ltd, Panama.

1992. Var fartyget inblandad i en vapensmuggling. Fartyget prejades och beslagtogs i Biscaya.

1992. Så sprängdes fartyget och sjönk i Atlanten.

S.S Borgholm (1964)


S.S. Borgholm.Färjan var byggd 1908.

1940 04 20. Går fartyget på en mina i Stora Bält och sjunker på 8 meters djup, Färjan bärgades efter en tid och togs in till Nakskovs varv för provisorisk reparation. Bogserades senare till Köpenhamn för reparation.

1944 10 14. Togs färjan i beslag av Tyska Marinen för att användas som trupptransportfartyg i dom Norska fjordarna.

1945. Efter krigsslutet återfanns färjan i Narvik och återlämnades till DSB i juli månad. Bogserades till Köpenhamn för renovering.

1946 -1964. Insatt mellan Korsör - Nyborg.

1947-1964. Även reservfärja för leden Malmö - Köpenhamn.

1964 köptes den danska koleldade tågfärjan Christian IX (av Rederi Ab Nordö, Kalmar?)för sommar trafik mellan Oknö-Borgholm och döptes om till S S Borgholm, men det slutade i augusti efter att hon hade krockat med den yttre dykdalben i Oknö. Färjan återgick till Danmark, där den omgående skrotades. Färjan hade plats för 130 bilar.

Borgholm (1966-1995, 1977 endast från Timmernabben)


Borgholm vid hamnen.


Borgholm på tur.


Borgholm vid Oknö.

Bygd 1943 vid Clapson & Son, Lorighborough, England.
Är minsvepare under namnet MMS 280. Är sedan landstigningsbåt vid Normandie.

1946. Byter namn till Lahela 3 i Norge. Ombyggd till bil- och passagerarfärja med plats för 205 passagerare och 20 personbilar.

1965-1995. Sätts in på turen Oknö-Borgholm.

1996. Till Stockholm. Byter 1998 namn till Svea Viking. Trafik som sightseeing- och charterbåt i Stockholms hamn och skärgård.

April 2007. En brand utbryter ombord strax före kl. 04.30 på morgonen när fartyget ligger förtöjt vid Skeppsbron, Stockholm. Sju enheter, varav en brandbåten Fenix, från räddningstjänsten bekämpar branden. Inga personer kommer till skada men fartyget får omfattande skador och blir liggandes halvsjunken vid kajen efter släckningsarbetet som pågått långt in på förmiddagen.

Maj 2007. Bärgningen av vraket inleds. Stockholms hamns pontonkran Lodbrok ska lyfta upp resterna av fartyget på en ponton. Vid första lyftförsöket glider de aktra vajrarna så man sänker ner vraket igen. Efter att en dykare varit nere och flyttat varjarna framför propellern görs ett nytt försök. Denna gång ser allt ut att gå bra tills kölen brister. Man sänker då ner henne igen och avbryter bärgningen.

Måsen af Mönsterås (1996-1998)


Måsen af Mönsterås vid hamnen.

Byggs 1914 av Bergsunds Mekaniska verkstad som Lysmaskinbåten Nr 3 till kustartilleriet, Vaxholm.

1918 överförd till marinen och omdöpt till V19. Vedettbåt.

1950 såld till Gunnar Gustaf Bernhard Wiklöf i Sundsvall och omdöpt till Aramis. Ombyggd till passagerarfartyg vid Helge Nilssons mekaniska verkstad, Stenvik. Trafik i Sundsvalls skärgård.

1982. Trafik på Ullånger-Ulvöhamn.

1983. Turisttrafik på Ångermanälven.

1986. Trafik i Örnsköldsviks skärgård.

1992. Omdöpt till Smögenö och trafik på traden Smögen-Hållö.

1996. Omdöpt till Måsen af Mönsterås och köpt av Kust-Marin i Mönsterås AB. Trafik Mönsterås-Borgholm.

1999. Såld till privatperson i Stockholm. Fritidsfartyg. Omdöpt till Jera.

M/S Solsund (2000-2003)

Solsund före förlängningen och som hon såg ut när hon fanns i Mönsterås.

Levererades 1969 till Torghatten Trafikkselskap A/S, Brönnösynd, Norge.

1987. Omdöpt till Austra.

1989. Såld till Simon Maskter, Stavanger, Norge. Omdöpt till Strilfjord.

1990. Såld till Faxefright Ab, Kalmar. Omdöpt till Solsund.

1990. Insatt mellan Oskarshamn - Borgholm.

1990. Hösten, Så gick rederiet i konkurs.

1991. Såld till Rederi Ab Spårö.

1992-1993. Trafik mellan Västervik – Byxelkrok.

1994-1996. Trafik Oskarshamn – Byxelkrok.

1996 07. Fick fartyget maskinhaveri, Men varken bank eller delägare ville skjuta till pengar för reparation. Maskinen reparerades nödtorftigt och lades upp i Färjestaden, satt till försäljning.

1998. Såld till Håkan Ottosson och Rederi Ab Spårö försätts i konkurs.

1998. Bogserad till Mönsterås för maskinbyte. Det nya maskineriet kommer från en gammal vägverksfärja som gick i trafik tidigare i Storsjön.

1999. Köper Bert Carlsson in sig i färjan med 50%.

2000. Startas sommar trafik i 60 dagar med två dubbelturer/dag mellan Mönsterås - Borgholm.

2002. Under vintern byggs ett utomhus café på akterdäcket med dörrar från GRAIP.

2001 05 15 - 2001 05 20. Ankom Blasiholmskajen, Stockholm med en utställning för kommunerna Mönsterås/ Högsby/ Oskarshamn samt Borgholm.

2001 06 15. Trafiken startar upp mellan Mönsterås - Borgholm.

2002 05 22 - 2002 05 26. Ankom stadshuset, Stockholm med en utställning för kommunerna Mönsterås/ Högsby/ Oskarshamn samt Borgholm.

2002 06 - 2002 08. Insatt mellan Mönsterås - Borgholm.

2003 06 - 2003 08. Insatt mellan Mönsterås - Borgholm.

2004 06 09 - 2004 08 08. Insatt mellan Oskarshamn - Byxelkrok.

2005. under våren, förlängd vid Swinoujscie, Polen.

2005 06 16 - 2005 08. Insatt mellan Oskarshamn - Byxelkrok.

2006 06 - 2006 08. Insatt mellan Oskarshamn - Byxelkrok.

Solvind (2007-2008)


Solvind, dock inte vid Mönsterås eller Oknö.

Levererad av Boghammars som M/S Eugenia 1967 till Greve Rutger Von Essen, Skokloster i Mälaren. Trafik mellan Stockholm och Skokloster. Såldes till Norge 1977 för trafik i fjordarna, såldes vidare 1991 till Gjende sjön och transporterade fjällvandrare i Jutenheimsområdet.

2006 köptes hon av Solkustturer och transporterades på trailer till Oskarshamn. Sommaren 2006 provkördes hon några turer i E-fart (skärgårdsfart) i området.

Trafikerade Oknö-Borgholm 2007-2008.

2009. Färjan säljs till två litauiska medborgare. Hamnar i sjönöd sydost om Gotland när de var på väg till Litauen. Efter att fartyget länspumpats av kustbevakningen togs det till Gotland för att försöka hitta orsaken till att det började läcka in vatten.

Huvudsaklig källa utöver tidningsartiklar och gamla foton har varit följande intressanta sida.

3 kommentarer:

Jimmy sa...

Borgholm kommer jag ihåg när den fick motorkrångel mitt ute i sundet.Inte kul men tur i oturen var att det var fint väder.

Unknown sa...

Jätteintressant att läsa om alla dessa fartyg, som jag har många minnen från, från barndomen i Mönsterås. Har själv åkt med många av dem.
Det slog mig, när jag läste artikeln att jag tyckte mig känna igen Måsen av Mönsterås som Aramis från Örnsköldsvik.
1988 var jag och min fru uppe i Luleå och tittade då bl a på VM för 12:or (AmericasCup-båtar)som hölls i Luleås skärgård den sommaren. Jag minns då att man hade tagit upp fartyg från bl a Örnsköldsvik (Aramis tex) som publikbåtar, som man kunde följa med om man ville följa tävlingarna på plats. Det gjorde vi. Med i tävlingarna var bl a Sweden och Kokaburra (som vunnit Americas Cup nåt år tidigare). Dina källor kanske kan vidimera om jag minns rätt?
/Per Thunberg

Jonny sa...

Per: Måsen af Mönsterås hette ju Aramis mellan 1950 och 1992, så det var säkert samma båt. Men jag har inte lyckats bekräfta att den var uppe i Luleå 1988, men det måste ju ha varit samma båt. Jag glömde klantigt nog ange en av mina viktigaste källor i artikeln. Ska genast lägga till den vid artikelns slut.

Jimmy: Ja, det inträffade ju en och annan incident under årens lopp. Jag ska återkomma till en del av dem i den tredje artikeln.