11 december 2010

Banvaktsstugan vid Stubbemåla


I slutet av september hade jag en liten artikel om Stubbemåla hållplats och bangård strax utanför Mönsterås. Idag kompletterar jag med ett foto som visar stugan (i bildens mitt) och den lilla jordkällaren (i vänster bildkant). Stugan är idag borta, men jordkällaren finns kvar, om än dold bakom buskar och småträd.

Okänd fotograf. Fotot återfinns i Stranda Hembygdsförenings arkiv.

Inga kommentarer: