14 november 2011

Konditori och polishus på Storgatan

Till höger ser vi det nybyggda polishuset m.m. på Storgatan 1940. Kommunen hade köpt ett äldre hus som revs 1939 och därefter byggt det nya. Till vänster ser vi ett betydligt äldre hus där skylten avslöjar att det fanns ett konditori och bageri. I folkmun kallades det för Jennys café. Huset ägdes då av August och Jenny Jonsson.
Huset hade i äldre tider bara en våning men verkar vara riktigt gammalt. Huset finns med på kartan från 1813 och tomten var bebodd redan 1726, låt vara att det kan ha varit ett äldre hus. Några nedslag i husets historia:
1726 – tomten bebos av mäster Cünts och Sjöbergh.
1735 – tomten ägs av fru Rappe och bebos av Sjöbergs och Grans änkor.
1748 – tomten ägs av fru Rappe och bebos av skomakare Sinnerström och murarmästare Hallberg.
1813 – tomten ägs och bebos av färgare Sjöberg.
1852 – tomten ägs av Kapten Engström.
1872 – tomten ägs av skeppare A. Olsson.
Tomten benämns senare Nisse-Lasses lott.

Inga kommentarer: