26 januari 2013

Har vi lärt oss något...?

Rydvalls 1700-talshus rivs omkring 1960 där Storgatan delade sig. "Saneringen", som man kallade det, av Mönsterås hade börjat. Snart gick man vidare med ytterligare tre hus som syns på denna bild.

En gammal stuga rivs 1986 när Torget skulle "saneras" och ge plats åt nya hus.

Mekaniska verkstaden, ett unikt lokalt och regionalt minne av 1900-talets industriepok, rivs på Kuggås år 2013. "Sanering" pågår för att ge plats åt fem villor. Foto: Lars Aronsson.

Mekaniska verkstaden under rivning. Foto: Lars Aronsson.
Industriminne på Kuggås. Foto: Lars Aronsson.

Inga kommentarer: