6 mars 2013

"månatlig prislista till efterrättelse"

Många mönsteråsare av idag klagar på att det är dyrare i Mönsterås än i Kalmar. Det är ingen ny företeelse. På 1700-talet klagar allmogen vid flera tillfällen på att varorna är dyrare i köpingen än i Kalmar. För att råda bot på detta vill man att Mönsterås skall få stadsrättigheter. Kungl. Maj:t avslår begäran, men kommer så småningom fram till att handelsmännen skall få ”en månatlig prislista till efterrättelse”. Det kanske vore något även för dagens köpmän.

1 kommentar:

Anonym sa...

Jag tror inte att vi ska klaga så mycket på köpingens köpmän, dom pressar nog sina priser så mycket dom kan. Det går inte att jämföra priser, när dom stora köpcentan köper in container vis av en vara, eller kanske till och med dirktimporterar, och undviker mellanhänder, medan den lokale handlaren i köpingen, inhandlar densamma i låda, eller kanske styckvis.Inköpspriset blir ju helt annat. Man jämför ofta också den lilla butiken in Mönsterås med det stora varuhuset i Kalmar, vilket get en mycket skev bild av priserna (enligt vad jag skrev tidigare). Köper man en kopp kaffe på ett fik i Mönsterås, kostar den nog ungefär detsamma som på ett fik på Kvarnhomen (om nu den inte är lite billigare i Mönsterås) men är helt såkert billigare på Maxi, Domus, eller City Gross. Vi ska nog försöka att stödja handeln och köpmännen i Mönsterås, för skulle dom börja att ge upp, eller om dom finner att det inte går att få en butik att gå runt, eller ge en liten inkomst att leva på, och då slår igen, kommer Storgatan att sakta dö, vilket skulle ha som en konsekvens med ett sakta döende och avfolkande Mönsterås, vilket i sin tur, kommer att dra ner värdet på alla investeringar som vi alla har gjort i Mönsterås, i form av egna hem etc.