27 mars 2021

Dagens vykort 6

 


Här ser vi ett av de mer intressanta flerbildsvykorten. Det är stämplat 1965 och utgivet av Mönsterås bokhandel. Även om jag personligen inte sett det ofta, så vågar jag inte kalla det sällsynt. Skulle tro att det säljs för mellan 20 och 50 kronor.

Kortet avslöjar vad man ville visa upp av Mönsterås vid den här tiden och det var främst den nya moderna köpingen som växt fram efter andra världskriget på kommunalkamrer Viktor Lunds tid. Hembygdsgården uppe till höger kan förvisso sägas stå för förankring bakåt, men eftersom den var relativt ny på den platsen så var det också en slags nyhet.

1. Längst upp till vänster ser vi Parkskolan som stod färdig 1964. Den var alltså helt ny när fotot togs och kom ganska snart att omfatta årskurs 7 till 9. Skolan har idag hunnit bli mytomspunnen.

Interiör Parkskolan, 1960-talet.

Sten Fastes "DDR-skulptur" utanför Parkskolan.

2. Nere till vänster ser vi den breddade gamla Åsevadsgatan som bara några år tidigare hade varit en idyll, men som 1964 fått bereda plats åt Domus som blev ett fult inslag i köpingens miljö. Det gamla röda huset bredvid Domus hotades av rivning på 1970-talet och flyttades 1976 till hembygdsparken.

Åsevadsgatan före breddningen. Domus byggdes där huset till vänster står.

Här har gatan breddats, men man har ännu inte rivit huset där Domus skulle byggas.

3. Kortet nere till höger visar kommunalkontoret. Huset stod färdigt 1908, då som Mönsterås nya sjukstuga/sjukhus. Sjukstugan lades ner 1960 och huset köptes av Mönsterås kommun som gjorde om det till kommunalkontor.

Sjukstugan på 1910-talet.

4. Kortet uppe visar gården som sedan 1958 varit säte för Stranda hembygdsförening. Gården uppfördes sannolikt på 1850-talet och ligger på Elgerums gamla mark. På 1870-talet köptes gården av konsul, handelsman och skeppsredare Johan Ludvig Rosén som var Mönsterås starke man vid denna tid. Kommunen köpte gården 1956 och lät tämligen omgående hembygdsföreningen nyttja platsen.

5. I mitten längst upp har man valt att visa Mönsterås kommunvapen, målat av Vladimir A. Sagerlund som var heraldisk konstnär vid Riksarkivet. Vapnet fastställdes 1955. Mantelsnittet symboliserar åsen där Mönsterås ligger, medan korset symboliserar Johanniterklostret i Kronobäck från slutet av 1400-talet.

Inga kommentarer: