19 september 2022

Fixeringen vid etnicitet är en samhällspsykos

Varför har SD i synnerhet och Sverige i allmänhet fastnat just vid etnicitet när det gäller överrepresentation vid kriminalitet. För några årtionden sedan när morden var fler och i huvudsak begicks av etniska svenskar så var våldet aldrig någon valfråga. Nu när invandrare och deras barn har viss överrepresentation så är det plötsligt jätteviktigt. Det är som om någon slags samhällspsykos har fått grepp om mentaliteten.

Överrepresentation kan analyseras utifrån helt andra och minst lika relevanta faktorer som kön, socialgrupp och utbildningsnivå. Där kommer man att finna betydligt större överrepresentation än inom etnicitet. Mäns våld mot kvinnor, i alla fall vita mäns våld, fick inte en hundradel av det utrymme som gängkriminaliteten fick. Alla dessa som kör omkring rattonyktra. Hur många dör på våra vägar pga det? För att inte tala om den enorma överrepresentation som finns bland aktiva politiker inom SD.

Och varför denna fixering vid just gängkriminalitet? Varför är det viktigare att fånga in 17-årige Abdulla som sköt ihjäl sin bäste vän som också var kriminell, än Bertil som mördade sin fru Susanne för att han under brännvinets inflytande fått för sig att hon varit otrogen? Alla som vill inser förstås vad det beror på. Och varför har inte alla självmord bland unga, som är flera gånger fler än de som dör i gängskjutningar, fått plats i valrörelsen?

Nej, här finns något skevt och osunt. Fixeringen vid etnisk överrepresentation är ett tydligt tecken på att det finns underliggande rasistiska värderingar. Man väljer ut och ser det man vill se.

Inga kommentarer: