1 april 2009

Mönsterås och Högsby slås ihop till Rolandsåsar

Mönsteråsbloggen kan idag rapportera om en stor förändring som är på gång. Enligt säkra källor så kommer Högsby Kommun från och med årsskiftet 2009/2010 att upphöra som egen kommun och bli en del av Mönsterås Kommun. I samband med sammanslagningen byter kommunen namn till Rolandsåsar.
- Båda orterna är ju åsar. Vi tyckte det lät poetiskt. Det är ju en gammal tradition i Sverige att orter får namn efter betydelsefulla personer, säger min källa som vill förbli anonym.

Bakgrunden är förstås de senaste årens problem som präglat Högsby med minskad befolkning, minskade skatteinkomster och svårigheter att locka dit näringslivet. Mönsterås har sedan flera år en relativt stabil ekonomi och har efter flera månaders hemliga förhandlingar accepterat Högsbys förfrågan. Mönsterås/Högsby får därmed ett stabilare skatteunderlag, men Högsby tätort kommer att förlora en del service eftersom det kommer att ske effektiviseringar som innebär centralisering till Mönsterås. Så långt min källa.

Som bekant är både Högsbys kommunalråd Ewa Engdahl och Mönsterås dito Roland Åkesson centerpartister, vilket lär ha underlättat förhandlingarna. Som vän av kommunalt självstyre beklagar jag ändå detta beslut som snart lär offentliggöras med sedvanlig pompa och ståt. Större kommuner skapar alltid distans till medborgarna. Och den ekonomiska vinst som kan skapas genom centralisering är kortsiktig och leder oftast till missnöjda tätorter i periferin. Vi vet alla hur det gick när Fliseryd slogs samman med Mönsterås 1974. Högsby blir nu vårt nya ”Fliseryd.”

Inga kommentarer: